Ga naar de inhoud

Jij bent iemand die organisaties versterkt. Je hebt je eigen profiel en expertise.
Je wilt met je expertise bijdragen aan de verduurzaming van de economie. Maar hoe? Wat is voor jouw vakgebied relevant?

Je bent enorm nieuwsgierig om hier achter te komen en dit te een onderdeel te maken van je dienstenpakket.

Herken jij jezelf hierin?

vokinu leert je hoe je jouw expertise inzet om met je opdrachtgevers duurzame resultaten te behalen.

e-learning deelgebieden

Het ontwikkeltraject

Je leert hierbij hoe jouw dienstverlening zich verhoudt tot de huidige stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en hoe je hier concreet mee aan de slag kunt.

Je beslist hierbij zelf waar je in je ontwikkeltraject de nadruk op wilt leggen.

Op basis van jouw ontwikkelvoorkeuren deelt vokinu voor jou relevante informatie, kennis, kunde en leeropdrachten met je. We sparren met elkaar via de weg van coaching/begeleiding, advies en actieonderzoek.

Zo wordt er nieuwe kennis, kunde en attitudes toegevoegd aan je al bestaande reservoir van vaardigheden en zal de aangeboden informatie je daarnaast actief bewust maken van hoe jij als professional in deze transitie staat. Hiermee raak je in staat om op zelfbewuste wijze keuzes te maken en oplossingsrichtingen uit te werken.

Het resultaat

Hiermee raak jij versterkt in jouw vermogen om in dit tijdperk van ongekende extreme disruptie en discontinuiteit van het bekende, de waardecreatie van een organisatie (en daarmee een deel van de wereld) naar een plek binnen de zogenoemde ecologisch veilige en sociaal rechtvaardige ruimte te helpen manoeuvreren.

De aanpak

Intake (1,5 uur)
4x 1 uur (online) sparringssessies (meer kan in overleg)
Afsluiting