Ga naar de inhoud

Introductie

Wat fijn dat je wilt gaan beginnen met deze e-learning. Deze introductie heeft als doel je te vertellen wat je kan verwachten van deze e-learning en wat de opzet is van de leerinhoud.

leestijd 3 minuten

1. De opzet van de leerinhoud

De informatie in de e-learning beslaat een zeer breed kennis en kunde gebied. Om alles goed begrijpbaar en relateerbaar te maken, heb ik de inhoud opgedeeld in twee verschillende secties: 1. het kader en 2. management deelgebieden.

Het kader

De informatie in het kader gaat over de vraag: wat is die ecologisch veilig en sociaal rechtvaardige ruimte nu eigenlijk? Hoe is dat idee ontstaan, waarom is het belangrijk om te doen en wat kunnen we er van verwachten? Hoe verhoudt het zich tot al die andere duurzame dingen die er gebeuren op Aarde?

Deze achtergrondkennis is van belangrijke, toegevoegde waarde om straks op de bedrijfskundige inhoud impactvolle en effectieve beleidskeuzes te kunnen maken. Dit deel van de e-learning stelt je in staat om een beeld te vormen van de rol van ondernemen, en in het specifiek van jouw onderneming, voor het realiseren van die ecologische veilige en sociaal rechtvaardige ruimte.

Om te voorkomen dat je op een fundament van “los zand” duurzaamheidsmaatregels binnen je organisatie neemt raad ik je ten zeerste aan eerst de informatie in het kader te bestuderen alvorens je de managementdeelgebieden in duikt.

Management deelgebieden

Met de disciplines binnen de management deelgebieden ben je wellicht al wel bekend. In deze secties leer je per deelgebied over de huidige stand van zaken in relatie tot ecologische veiligheid, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid in het algemeen. Er wordt hiervoor geput uit onder andere wetenschappelijke bronnen, maatschappelijke ontwikkelingen en kennis en kunde vanuit thought-leaders in dat veld.

2. De opzet van de e-learning

Lesopzet

De modules van de e-learning bestaan uit één of meerdere lessen over een onderwerp. De lessen bestaan hoofdzakelijk uit het lezen en bestuderen van achtergrondinformatie. Per les worden er opdrachten geformuleerd die als doel hebben om de theorie tot leven te wekken. Zo bieden de opdrachten je de mogelijkheid om:

  • je inzicht en begrip te vergroten in de materie
  • je houding en je mening te kunnen formuleren
  • de theorie te relateren aan je eigen praktijk

Hulpmiddelen

In de zijbalk van iedere les vind je een aantal hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen hebben als doel je te helpen bij het leren en je aanwijzingen te geven over hoe je je zelfstandig kan verder verdiepen in de materie.

Leer-hulpvragen: leer-hulpvragen helpen je bij het kunnen vasthouden van de informatie die je aangeboden wordt. Deze vragen bieden een mentale structuur en hou vast om de informatie in je op te kunnen nemen.

Verder lezen: in de e-learning wordt regelmatig beknopt verwezen naar onderzoeken en discussies. Daar waar deze onderzoeken en discussies openbaar beschikbaar zijn wordt een link geplaatst. Zo kan je, indien je dat wenst, zelf de complete context in je opnemen. Sommige bronnen worden vermeld maar staan achter betaalmuren. Mocht je interesse houden in het kunnen bekijken van bijvoorbeeld wetenschappelijke papers dan kan je eventueel een abonnement afsluiten bij een universiteitsbibliotheek om zo toch toegang te kunnen krijgen tot dit werk.

Kennis en kunde netwerk: Hier staan de manieren, zoektermen, kanalen en thought-leaders die je kan volgen om up to date te blijven over dit specifieke onderwerp.

Bronnen: Dit is een overzicht van de bronnen die zijn geraadpleegd voor het kunnen maken van de e-learning.

3. Taalgebruik en niveau

Het taalgebruik en niveau probeer ik zoveel mogelijk aan te passen aan een brede doelgroep. Mijn doelstelling is dat ondernemers vanaf denkniveau MBO3/4 de informatie kunnen begrijpen en de leer-opdrachten kunnen toepassen. Het gebruikte taalniveau sluit hier ook zo veel mogelijk op aan.

Er wordt in de e-learning gebruik gemaakt van algemeen managementvakjargon. Het uitgangspunt hierbij is, dat je vanwege je rol als ondernemer, hier al bekend mee bent geraakt. Het vakjargon zal daarom niet standaard toegelicht en uitgelegd worden.

Ook wordt er gebruik gemaakt van vakjargon uit andere disciplines. Het uitgangspunt hierbij is, dat je hier nog geen bekendheid mee hebt. Het vakjargon uit andere disciplines zal daarom zoveel mogelijk toelicht en uitgelegd worden.