Ga naar de inhoud

Resilient Sustainable Circular Economy

Circulaire Economie en de Safe Operating Space

In het onderzoek van Suárez-Eiroa, B., Fernández, E., & Méndez, G. (2021) is er een synthese gemaakt tussen de wetenschappelijke literatuur over Circulaire Economie in relatie tot duurzaamheid vanuit het gezichtspunt van de Safe Operating Space. De synthese tussen deze elementen wordt in hun werk de Resilient, Sustainable Circular Economy (RSCE) genoemd en wordt omschreven als “a production-consumption system that aims at adjusting resource inputs and waste and emissions outputs to suitable values for environmental sustainability, and which is able to adapt and transform positively in the face of perturbations.”

Naast deze omschrijving kent de RSCE 77 operationele acties, verdeeld over 12 principes en 3 overkoepelende en aan elkaar gelieerde domeinen. Het complete overzicht van acties/principes/paradigma’s is te vinden als een supplementary file behorende bij het onderzoek op https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129071

Deze principes stellen organisaties in staat om hun productie-consumptiesysteem sterk te verduurzamen, met in acht neming van de principes van de Safe Operating Space. De methode is te kwalitatief van aard om kwantitatieve uitspraken te doen. Met andere woorden, de vraag of je werkelijk binnen de grenzen van de ecologisch veilige ruimte aan het werken bent, is met alleen dit framework niet te beantwoorden. In combinatie met meer kwantitatieve methodes zoals de SHINE NetPositive Enterprise Handprint krijg je meer inzicht in je daadwerkelijke impact op bijvoorbeeld je belasting en regeneratie van de planetary boundaries.

Vanuit de European Green Deal is er een actieplan voor de Circulaire Economie gelanceerd. Een van de consequenties van dit plan is dat je als ondernemer, binnen veel grote gemeenten, ondertussen operationele circulair-economische hulp kan krijgen. Het concreet circulair krijgen van JOUW productieproces staat hierbij centraal.