Ga naar de inhoud

netwerk impactmakers brabant

Jouw bijdrage doet er toe.

Het creëren van een ecologisch veilige en sociaal rechtvaardige samenleving is dé uitdaging van de huidige generaties mensen. Het netwerk Impactmakers Brabant wilt een netwerk zijn van individuen en organisaties die hun capaciteiten hiervoor inzetten.

Elkaar herkennen en versterken

Doe je mee?

Het netwerk.

juni 2022.