Ga naar de inhoud

Ook jij wilt ondernemen binnen de veilige & rechtvaardige ruimte. Maar je zit ook met vraagstukken waar je extra inzicht, advies of directe begeleiding bij wilt hebben.

vokinu biedt drie verschillende diensten:

€150,- excl btw

Jij wilt vooral weten in welke ordegrote de impact gaat van veilig en rechtvaardig ondernemen gaat zijn op je bestaande missie, operations en organisatie embedding. Op basis van je huidige ondernemingsplannen maak ik een algemene impact analyse met bijbehorende “veilige en rechtvaardige” ondernemerskansen en -risico’s op het strategische en het tactische niveau. De deelgebieden die de revue passeren: strategie, governance, product/dienst development, supply & customer chains, operationeel management, finance & accounting en human resource management.

€200,- excl btw

Om duidelijk te maken wat voor kennis en kunde je nog nodig hebt om de transitie te kunnen maken is het noodzakelijk om eerst een inventarisatie te maken van je huidige “transitiecapaciteiten”. Want alles wat je al kán hoeft niet opnieuw aangeleerd te worden. De TCI geeft een overzicht van je huidige, transitiegerelateerde managementvaardigheden en schets het professionele ontwikkelpad voor jouw onderneming.

In eerste instantie is het belangrijk om te weten waar je allemaal al ervaring mee hebt en waar je theoretisch gezien zelf mee aan de slag kan. We kijken vervolgens naar de elementen waar je je twijfels bij hebt. Het doel hiervan is om te onderzoeken wat je minimaal nodig hebt en moet leren om deze stappen zelfstandig te kunnen gaan zetten. Van deze inventarisatie van ontwikkeldoelen ontvang je een overzicht. In dit overzicht doe ik een leer-aanbod van wat vokinu jou, per deelvraag, concreet kan bieden en wat de tijdsinvestering/kosten/voorwaarden daarvoor zijn. Per deelvraag kan je dan zelfstandig beslissen of we met elkaar ermee verder gaan of niet.

In het maken van een transitie dienen de volgende vragen opeenvolgend gesteld en beantwoord worden. In de TCI kijken we per deelvraag of de capaciteiten om deze vragen te kunnen gaan beantwoorden al aanwezig zijn of nog ontwikkeld moeten worden.

Lukt het je om naar aanleiding van dit lijstje zélf een ontwikkeloverzicht te maken? Fijn! Veel succes met je nieuwe inzichten 🙂

Plan

Synthese

Hoe zorg ik ervoor dat alle veranderingen in samenhang bij elkaar gebracht worden? Hoe breng ik al die veranderingen samen in één (of meerdere) verandertrajecten?

Change

Implementatie

Hoe implementeer ik het veranderplan? Wat komt er allemaal bij kijken om dit te kunnen gaan doen? Hoe zorg ik ervoor dat het valt, aankomt en/of gedragen wordt in de onderneming?

Run

Next steps

Waar moet ik de komende jaren extra aandacht aan geven? Van welke ordegrote is dat? Wat heb ik nog niet en moet ik nog laten ontstaan?

De kosten van het hulp-pakket hangen geheel af van de zwaarte en de inhoud van de diensten die je afneemt en worden nader gespecificeerd in de TCI.

De kans is groot dat je veel van deze elementen zelf al goed in de vingers hebt. Bij andere elementen kan je wellicht hulp gebruiken. Ik leer jou deze vragen zélf te kunnen beantwoorden. Als consultant neem neem ik rollen op van educatief trainer, coach en/of facilitator van “uitwerksessies”. Ik kan groepen begeleiden én een-op-een te werk gaan.

€300,- excl btw