Ga naar de inhoud

Begrenzing

Het economische paradigma van de Veilige en Rechtvaardige ruimte stelt minimale ondergrenzen en maximale bovengrenzen aan economische activiteiten die niet overschreden mogen worden willen we de Aarde veilig en leefbaar houden.

  • Het Veilige aspect: dit zijn de maximale bovengrenzen van de daadwerkelijke ecologische draagcapaciteit voor leven van de Aarde, het “lifesupport” systeem van onze planeet. (lees meer over de planetaire grenzen)
  • Het Rechtvaardige aspect: dit zijn de minimale sociale ondergrenzen, in de vorm van internationale wetten en verdragen zoals de Rechten van de Mens en de Sustainable Development Goals.

Er is hierdoor een beperkte ruimte waarin álle economische activiteiten moeten plaatsvinden, óók het runnen van een onderneming.

Activiteiten die het meeste waarde toevoegen aan het realiseren en behouden die Veilige en Rechtvaardige wereld hebben de grootste kans om de transitie door te komen, meervoudige waarde te creëren en werkgelegenheid en inkomen te verschaffen.

Regeneratief

De onderneming van de toekomst erkent het verschil tussen “absolute” duurzaamheid en “relatieve” duurzaamheid. Relatieve duurzaamheid gaat over dingen beter doen ten opzichte van de startpositie: Als de onderneming gebruikelijkerwijs 100x schade aanricht aan de ecologische en sociale omgeving dan ben je relatief duurzaam bezig als je dit verandert naar 55x schade aanrichten.

Absolute duurzaamheid gaat over herstellen: Je minimaliseert je schadelijke impact (de zogenaamde footprint) en je maximaliseert je herstellende impact (de zogenaamde handprint). Daarnaast wordt er erkend dat het niet goed genoeg is om uit te komen op “0” positieve of negatieve impact. Met nul-impact kom je niet toe aan herstellen wat er beschadigd is geraakt.

Kortom: de onderneming van de toekomst regenereert.

Missie

Direct

De missie staat direct in het teken van de basisbehoeften en dringende noden van de wereld. Het gaat hier over de ecologische én de sociale basisbehoeften/noden.

Een missie die rechtstreeks bijdraagt aan het realiseren van bijvoorbeeld de rechten van de mens, de sustainable development goals, het terugkomen binnen de planetaire grenzen en klimaatadaptatie zijn de grote kanshebbers.

Semi-direct

Er zijn ook ondernemingen waarbij de missie semi-direct en op ondersteunende wijze bijdraagt aan het daadwerkelijk realiseren van basisbehoeften en noden. Deze ondernemingen hebben eveneens een grote kans.

Je helpt dan op directe wijze die ondernemingen, overheden, gezinnen en publieke voorzieningen aan het voorfront, met het kunnen realiseren van het Veilig en Rechtvaardig opereren. Door jouw producten, diensten kennis en kunde versnellen en verbeteren zij hun impact waardoor die missie sneller of hoogwaardiger verzilverd raakt.

De transitie naar een nieuw business model

De wetenschap twijfelt er over of er überhaupt ruimte overblijft voor andersoortige economische activiteiten. De kans is groot dat de Aarde voorlopig alleen maar ruimte heeft voor de absolute basisvoorzieningen voor al haar levensvormen.

Als je onderneming met haar missie niet (semi)direct bijdraagt aan de noden van de aarde en basisbehoeften van de mens, is er meer werk aan de winkel. Voor deze ondernemingen is het vanuit het oogpunt van continuïteit van inkomsten en werkvoorziening van uitdrukkelijk belang dat zij een veilig en rechtvaardig “Business Plan B” gaan opzetten.

Er liggen hierbij talloze kansen voor het oprapen:

Ieder mens en iedere onderneming heeft inherente kwaliteiten, kennis en kunde, die van grote waarde zijn voor deze huidige transitie. Ook voor deze ondernemingen zijn er daardoor veilige en rechtvaardige nieuwe businesscases en modellen om naartoe te transformeren.

Operations

Het is noodzakelijk dat álle economische activiteiten binnen die Veilige en Rechtvaardige Ruimte plaats vinden. Naast de Missie moet dus ook de operations Veilig en Rechtvaardig afgesteld worden.

Een belangrijk aspect hiervan is bijvoorbeeld de supply- en valuechain en lifecycle van product of dienst. Hoe Veilig en Rechtvaardig zijn alle producten en diensten die je inkoopt? Hoe Veilig en Rechtvaardig is je productie of service proces? Wordt je product of dienst toegepast ten behoeve van Veilige en Rechtvaardige doelen en resultaten?

De onderneming van de toekomst is een belangrijke schakel in het geheel en houdt op operationeel niveau stevig de regie over wat er in de naam van de onderneming/het product/de dienstverlening ondernomen wordt.

Interessant hierbij is de Shell uitspraak: Niet alleen moet Shell zijn CO2 drastisch verlagen maar het moet ook zijn afnemers in staat stellen om een significate reductie in CO2 te kunnen bewerkstelligen. De  supply’er, de onderneming, heeft een gedeelde verantwoordelijkheid gekregen voor de prestaties die haar klant met de producten van de supply’er maakt.

Embedding

Een onderneming van de toekomst houdt zich daarnaast actief bezig met de sociale en ecologische embedding van haar bestaan. Zij creëren zowel via hun missie en operations directe toegevoegde waarde aan de Veilige en Rechtvaardig Ruimte, maar zij delen óók hun financiële profit over dezelfde operationele wegen waaruit de organisatie bestaat.

De mensen in jouw supply- en valuechain én je afnemende klanten leven namelijk in een omgeving die in wisselende mate onveilig en onrechtvaardig is. Ook de communities en de ecosystemen die rechtstreeks verbonden zijn aan de missie van het bedrijf worden door ondernemingen van de toekomst financieël empowered om verder de Veilige en Rechtvaardige Ruimte in te kunnen komen.

Niet voor erbij. Niet vanuit liefdadigheid. Maar vanuit de opvatting dat dit een wezenlijk onderdeel is van het nieuwe Business As Usual.

Een leuk maar tegenstrijdig voorbeeld:
Albert Heijn verkoopt snacktomaatjes uit Marokko waarbij er, in inclusief en constructief overleg met de lokale bevolking, door Albert Heijn waterpompen zijn gefinancïeerd. Dit ten behoeve van het realiseren van de basislevensbehoeften.

Aan de andere kant heeft het moederbedrijf van Albert Heijn in de coronacrisis vele miljarden extra winst gemaakt. Met die winst hebben zij vervolgens weer niets extra’s gedaan om de schrijnende leefomstandigheden van hun supply’ers in the global south daadwerkelijk te verbeteren. Met die miljarden zou je het welzijn van aanzienlijk deel van je hard werkende supply’ers sterk kunnen verbeteren.

Ontdek de plek binnen de Veilige & Rechtvaardige Ruimte